Leegstand woningen centrum groot

Op initiatief van de Huurdersvereniging Centrum is in de afgelopen anderhalf jaar door het Wijksteunpunt Wonen Centrum onderzoek gedaan naar leegstand in stadsdeel Centrum. Dit onderzoek is nu afgerond. Dhr. Fyth van het Wijksteunpunt Wonen Centrum geeft een toelichting.

Leave a Reply