Levenseindekliniek van start gegaan

 Op 1 maart ging de Levenseindekliniek officieel van start. Dit is een instelling waar mensen euthanasie kunnen aanvragen wanneer de eigen arts dat weigert. Zes gespecialiseerde ambulante teams van een arts en een verpleegkundige gaan bij mensen die niet verder willen leven, thuis euthanasie toepassen. Het gaat om mensen die volgens de criteria onder de euthanasiewet vallen, maar zich bijvoorbeeld door de eigen arts niet serieus genomen voelen in hun stervenswens. Mensen moeten een langdurige intakeprocedure doorlopen waarbij artsen beoordelen of de wens tot euthanasie vrijwillig en weloverwogen is, en er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Indien mogelijk zoekt de kliniek de samenwerking met de eigen huisarts van de patiënt om te bekijken of deze uiteindelijk toch de euthanasie zou willen uitvoeren.

De kliniek is geen concreet gebouw waar mensen worden opgenomen, maar een organisatie met medewerkers, die op huisbezoek gaan. De kliniek is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Vroeger kwam het er in de praktijk op neer dat vooral kankerpatiënten die uitbehandeld waren, in aanmerking kwamen voor euthanasie. Volgens de NVVE kunnen ook beginnend dementerenden en chronisch psychiatrische patiënten een beroep doen op de euthanasiewet. 
 
Rond de komst van de kliniek ontstond enkele weken geleden grote ophef. Artsenfederatie KNMG liet weten “huiverig” te zijn voor de komst van een levenseindekliniek. “De vraag om euthanasie hoort thuis in de reguliere arts-patiënt relatie”, aldus de KNMG. “Artsen moeten euthanasie niet gescheiden van andere zorgvragen beoordelen.” 

Woordvoerder Walburg de Jong vertelt meer over deze euthanasiekliniek.

 

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?