Lloyd en NS willen hotel bij Muiderpoortstation

Het Lloyd Hotel wil een nieuw hotel bouwen. Samen met de NS is gekozen voor het Oostspoorplein, het plein bij het Muiderpoortstation. Nu nog een wat slordig plein met veel fietsen en zwerfvuil, maar direkteur Nan wil er een levendige plek van maken.
Het Lloyd en de NS zijn samen bezig om hotelkamers in leegstaande gebouwen bij stations te maken. Vanavond is er in Q-factory een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden.

Comments are closed.