Lot bewoners Vluchtkerk nog onduidelijk

De Vluchtflat wordt volgens afspraak vandaag ontruimd, maar het is nog niet duidelijk waar de 150 bewoners naar toe gaan. Staatssecretaris Teeven wil dat de asielzoekers naar het detentiecentrum in Ter Apel gaan. Ze moeten dan wel vrijwillig meewerken aan uitzetting. Voor sommigen is dat een probleem omdat ze deze procedure al hebben doorlopen of geen paspoort meer hebben. Een gesprek met burgemeester van der Laan vanmorgen leverde niet veel op. Van der Laan heeft toegezegd opvang te zullen regelen voor kwetsbare mensen en mensen met psychische problemen. Voor de rest van de groep ziet hij geen mogelijkheden meer, de gemeente zal ook verder geen opvang meer faciliteren.
Wel zegde van der Laan toe dat de groep meer vrijheden zal hebben in Ter Apel dan gewoonlijk. Wat dat precies inhoudt bleef onduidelijk.

Leave a Reply