Luud Schimmelpennink met eigen lijst

Oud-provo Luud Schimmelpennink wil met een eigen lijst meedoen aan de gemeentraadsverkiezingen in 2014. Hij ontwikkeldet het wittefietsenplan, dat in Amsterdam niet van de grond kwam, maar in Barcelona wel een succes is. Na zijn gedwongen vertrek uit de PvdA zocht hij aansluiting bij diverse partijen, maar dat is tot nu toe niet gelukt.

In 1966 kwam provo Robert Jasper Grootveld als eerste met het idee voor het wittefietsenplan.

Leave a Reply