Maison de Bonneterie sluit winkels

foto: menne vellinga ©2014 amsterdamfm

foto: menne vellinga ©2014 amsterdamfm


Na 125 jaar een toonaangevende plek te hebben vervuld in het winkellandschap van Amsterdam en Den Haag, heeft Maison de Bonneterie besloten de winkelactiviteiten van het familiebedrijf in deze vestigingen dit jaar te beëindigen. Door de te lang aanhoudende recessie in de detailhandel is het economisch niet langer verantwoord de activiteiten voort te zetten.

Vandaag zijn tijdens besloten informatiebijeenkomsten alle honderd medewerkers van de betrokken vestigingen van Maison de Bonneterie geïnformeerd. De vakbonden zijn uitgenodigd voor overleg over een sociaal plan.

Directie en aandeelhouders spreken hun waardering uit voor de loyaliteit van alle medewerkers aan de Bonneterie in de afgelopen jaren tijdens de moeizame economische marktomstandigheden.

De komende tijd zal met alle belanghebbenden nader overleg plaatsvinden over de uiteindelijke sluiting.

Maison de Bonneterie wil haar trouwe klanten bedanken voor hun loyaliteit. Alle vestigingen zijn de komende periode normaal geopend, waardoor de klanten kunnen blijven vertrouwen op de uitmuntende service waar Maison de Bonneterie al 125 jaar om bekendstaat.

Zodra meer details bekend zijn over de exacte sluitingsdatum in Amsterdam en Den Haag, zal de directie hierover mededelingen doen. Tot dat moment ligt de focus van de leiding op het operationeel draaiende houden van de onderneming en de zorg voor de medewerkers.

bron: persbericht

Leave a Reply