Mantelzorg en/of bondgenoot

Maandag 10 juni staat de samenwerking tussen naasten/mantelzorgers en de zorgmedewerker in de Amsterdamse woonzorgcentra centraal in de conferentie ‘Van mantelzorgbeleid op papier naar bondgenootschap in de praktijk’. Wethouder Eric van der Burg (portefeuillehouder Zorg in Amsterdam) en Rick Kwekkeboom (lector Community Care) geven die middag gezamenlijk het startschot voor de conferentie waarin praktijkervaringen centraal staan.

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk om de samenwerking tussen naasten/mantelzorgers en de zorgmedewerker in de intramurale (ouderen)zorg  te verbeteren en heeft daarom de projecten ‘Houd de Naaste Vast’ en ‘Samenspel is winst voor de stad’ ondersteund. In 2012 zijn beide projecten uitgevoerd in 5 verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen. In de conferentie van 10 juni worden de resultaten van de projecten gepresenteerd en – belangrijker- kunnen naasten/mantelzorgers en zorgprofessionals in verschillende workshops zelf ervaringen rond de thema’s zorg, mantelzorg en bondgenootschap opdoen en do’s en don’ts uitwisselen.

Leave a Reply