Mantelzorgers opgeleid

Mantelzorgers uit Amsterdam, die intensief zorgen voor een ziek of gehandicapt familielid of andere naaste, kunnen de AMWAHT-opleiding doen. AMWAHT staat voor Amsterdamse Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Mantelzorgers worden opgeleid om lotgenotengroepen te organiseren en te begeleiden.

Vrouwen en mannen zijn welkom. De opleiding is specifiek bedoeld voor mantelzorgers die gedurende hun leven door hun zorgtaken geringe kansen hebben gehad om zich op andere vlakken te ontwikkelen. Na afloop van de cursus is de mantelzorger in staat om zijn verworven kwaliteiten te benoemen en in te zetten voor andere mantelzorgers.

Leave a Reply