Massagesalons in Amsterdam

De afgelopen tien jaar is het aantal massagesalons enorm toegenomen, vooral Chinese massagesalons, maar exacte gegevens waren tot nu toe niet beschikbaar. Op basis van gegevens van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Bureau Onderzoek en Statistiek wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling en de situatie medio 2012.

In 2002 waren er in Amsterdam 9 massagesalons, deze zijn als zodanig van de straat af te herkennen, er is een uithangbord/raambeschildering. Daarnaast waren er 21 mensen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als aanbieder van massages, deze mensen werkten in of vanuit hun woning, er is geen bord bij de huisdeur waarop staat dat er massagediensten worden aangeboden. Het waren voornamelijk bedrijfjes waar één persoon werkten want in totaal werkten er in 2002 44 mensen bij bedrijven die massagediensten aanboden.

Medio 2012 zijn er in Amsterdam in totaal 336 massagebedrijven: 122 massagesalons en daarnaast 214 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven die massagediensten aanbieden in of vanuit een woning. Er werken nu 400 mensen in deze branche. Nog steeds gaat het voornamelijk om eenpersoonsvestigingen.

Leave a Reply