Matching of loten: geen van beiden ideaal voor ouders en kind?

confusion-311388_640

 

Jarenlang werd er geloot, waarbij groep-achters een school van hun voorkeur konden opgeven. Vorig jaar een alternatief bedacht: het matchingssysteem. Inmiddels hebben de gemeente en de vereniging van schoolbesturen besloten het matchingsysteem weer te staken, en het lotingssysteem weer in te voeren. De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) informeert, adviseert en verbindt Amsterdamse ouders. En geeft ze daarmee de informatie die ze nodig hebben om een verantwoorde schoolkeuze te maken en geeft antwoord op vragen over de gang van zaken op school. We spreken met Menno van de Koppel van Onderwijs Consumenten Organisatie over de beslissingen, moeilijkheden en uitdagingen omtrent schoolkeuze. 

 

 

 

Comments are closed.