Medewerkers en studenten UvA stemmen tegen beta-fusie met VU

De ondernemingsraad én de studentenraad van de Universiteit van Amsterdam  hebben vrijdag tegen de vorming van de megafaculteit ‘Amsterdam Faculty of Science’ gestemd. De besturen van de UvA en de Vrije Universiteit willen de bêtafaculteiten fuseren, maar hebben daarvoor instemming nodig van de medezeggenschapsraden. Reden voor het tegenstemmen is de angst voor een afname van de kwaliteit van het onderwijs én onduidelijkheid over de kosten van de fusie en over de nieuwe bestuursstructuur.
Hoe het nu verder gaat, is nog onduidelijk. Op 9 januari vergaderen zowel het College van Bestuur van de VU als van de UvA over de nu ontstane situatie. De medezeggenschap van de VU ging eerder onder voorwaarden wél akkoord met de fusie.

Leave a Reply