Meer buurtbemiddeling

In het eerste kwartaal 2013 ontving buurtbemiddelingsorganisatie Beterburen 302 aanmeldingen, dit waren er 60 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Deze stijging wijt de organisatie onder andere aan de crisis. Meer mensen komen na ontslag thuis te zitten en horen geluiden van hun buren waar men voorheen geen last van had. Of door stress van een (dreigend) ontslag zijn mensen gevoeliger voor gedrag van de ander. Wellicht is ook de lange winter van invloed op de stijging. Iedereen moest lang wachten op de eerste lekkere dagen waarop er weer naar buiten getrokken kon worden. Beterburen weet nog niet of deze stijging zich structureel zal voortzetten en zal nu maandelijks de ontwikkelingen in de gaten houden.

Leave a Reply