Meer controle op illegale onderverhuur

De gemeente gaat de controle op illegale verhuur van sociale huurwoningen verscherpen. Wethouder Laurens Ivens van Wonen heeft inmiddels zes nieuwe ambtenaren aangesteld die zich speciaal gaan bezighouden met illegale vakantieverhuur. In totaal zijn er nu 30 ambtenaren belast met het opsporen van onderverhuur. Vorige week werd een man zijn huis uitgezet toen bleek dat hij deze 130 dagen illegaal had onderverhuurd. Ivens vindt dit terecht: “De huur van sociale huurwoningen wordt kunstmatig laag gehouden want deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen en niet voor vakantiehuur”. Bureau Zoeklicht, dat woonfraude opspoort, meldde onlangs dat vorig jaar 1300 woningen vrijkwamen nadat woonfraude was geconstateerd. In bijna 938 gevallen ging dat om corporatiewoningen.

Comments are closed.