Meer democratie op de UvA

Driehonderd boze studenten, een ingetrapte deur en een ontruiming: het vormde een onstuimig begin van een discussie over meer democratie op de universiteit. Naar aanleiding van de opstand van studenten en medewerkers tegen het bestuur van de universiteit van Amsterdam heeft de commissie Democratisering & Decentralisering UvA een rapport uitgebracht met aanbevelingen. Lisa Westerveld is voorzitter van de commissie en weet wat er al veranderd is en wat er nog moet gebeuren.


More Berichten for Show:

Comments are closed.