Geweld tegen homo’s vaker gemeld

Het geweld tegen homo's is het afgelopen jaar licht gestegen. In 2012 werden 176 mensen slachtoffer van bedreiging of geweld, in 2013 waren dat er 189. Het totaal aantal gemelde incidenten – waaronder beledigingen, pesterijen en vernielingen – betrof 535 over het kalenderjaar 2013. In 2012 waren dat er 488. Volgens de voorzitter van het netwerk Roze In Blauw zeggen de cijfers over 2013 niet per se dat het onveiliger is geworden in Amsterdam. Geconstateerd is dat de bereidheid om aangifte te doen is toegenomen. Programmamaker Ellen Walthuis praat hierover met Albert Roele, algemeen bestuurslid van COC Amsterdam.

Comments are closed.