Meer kortdurende WW-uitkeringen

De afgelopen jaren is het aantal kortdurende werkloosheidsuitkeringen sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend heeft gemaakt.

Het aantal WW-uitkeringen met een duur van minder dan een half jaar steeg van 72.000 naar 180.000 in de afgelopen vier jaar. Daar staat tegenover dat het aantal werkloosheidsuitkeringen met een duur van meer dan een jaar is gedaald van 40 procent naar 25 procent.

Leave a Reply