Meer winst in 2011 voor OLVG

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam heeft ondanks “ongekende kortingen op de financien” het boekjaar 2011 af weten te sluiten met een netto winst van 4,6 miljoen euro. De winst is bijna verdubbeld ten opzichte van het boekjaar 2010, toen het bedrijfsresultaat 2,5 mijoen euro bedroeg.

De bedrijfsopbrengsten van het OLVG zijn ten opzichte van 2010 gestegen met 7, 7 miljoen euro. Een belangrijk aandeel daarin hebben de subsidies, die met afgerond 4,2 miljoen euro in 2011 zijn gestegen ten opzichte van het jaar ervoor tot 21,1 miljoen euro.

Leave a Reply