Meer zelfdoding dan gedacht

In Amsterdam komen meer zelfdodingen voor dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de GGD Amsterdam. Sinds een jaar wordt bij een onverklaarbare dood namelijk niet alleen een urinetest gedaan, maar ook bloed bij de overledene afgenomen. Daaruit is gebleken dat het in 10 tot 20 procent van de gevallen om zelfdoding gaat in plaats van een natuurlijke dood. In bloed zijn 200 verschillende stoffen te zien die dit kunnen bewerkstelligen, in urine ligt dit aantal rond de tien.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?