Meerderheid gemeenteraad voor 35 windmolens in Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op woensdag 19 september ingestemd met Windvisie Amsterdam, Ruimte voor windmolens in Amsterdam. Onderdeel van het plan is te onderzoeken waar de 35 windmolens kunnen staan. Ook kunnen Amsterdammers straks gezamenlijk gaan investeren in windmolens en zo delen in de energieopbrengsten en in de winst. Een voorstel hiertoe van GroenLinks Amsterdam is vandaag door de gemeenteraad aangenomen.  Een overgrote meerderheid van de raad stemde in met de Windvisie, alleen het CDA en Trots stemden tegen. De provincie Noord-Holland verzet zich overigens tegen meer windmolens. De gemeente gaat onderzoeken of de bouw in Amsterdam toch doorgezet kan worden. 

 

 

 

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?