Meeste verdachten criminaliteit in Zuidoost

De meeste verdachten van de Amsterdamse criminaliteit wonen in Zuidoost. Er zijn in het stadsdeel ook veel risicofactoren aanwezig die de kans vergroten dat jongeren en volwassenen zich bezig gaan houden met criminele activiteiten.

Dit zijn risicofactoren als aanzienlijk meer minimuminkomens, schoolverlaters, het aantal eenoudergezinnen en het aantal gezinnen dat te maken heeft met Jeugdzorg. Deze factoren bevinden zich dan weer in wijken in het stadsdeel. In Bijlmer Centrum is de druk het grootst en ook Bijlmer Oost en Bullewijk staan in de top 10.

Er zijn in 2012 minder inwoners uit Zuidoost die verdacht werden van een misdrijf, blijkt uit cijfers van Bureau Onderzoek Amsterdam. Wel is het aandeel van het stadsdeel nog steeds groter dan andere Amsterdamse stadsdelen. Van de verdachten is het merendeel volwassen (25-55).

 

Leave a Reply