Meldpunt voor Amsterdammers met een zorgvraag

De SP is een meldpunt WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gestart. Doel van het meldpunt is om de gevolgen van de gemeentelijke bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn voor Amsterdammers in kaart te brengen.

Amsterdam heeft er zorgtaken bij gekregen, taken die vroeger onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen, en moet deze taken met minder geld uitvoeren. Daarom is het aantal voorzieningen teruggedraaid en zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een voorziening aangescherpt. Zo kun je bijvoorbeeld nu pas vanaf je 75e jaar, in plaats vanaf je 65e, een beroep doen op het Aanvullend Openbaar Vervoer.

Volgens de SP zullen veel mensen in 2012 niet meer de zorg krijgen die zij nodig hebben. Wat betekent dit concreet voor deze Amsterdammers? Gemeenteraadslid Maureen van der Pligt licht dit standpunt toe.

Leave a Reply