Meldpunt voor klachten antikrakers

In opdracht van de gemeente opent het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag een meldpunt voor antikrakers die zich niet goed bejegend voelen door hun leegstandbeheerder. Zij kunnen vanaf 1 mei terecht bij het Klachtenmeldpunt Antikraak.

Het is de bedoeling dat het meldpunt misstanden als privacy-schending, het niet in acht nemen van de minimale opzegtermijn en intimidatie aan het licht gaat brengen. Daarbij geeft het meldpunt informatie en advies.

Leave a Reply