Meltem Kaya: ‘Met minder regels naar meer zorg’

Amsterdam gaat samen met cliënten en zorgaanbieders de regeldruk in de zorg omlaag brengen. Dit is vandaag unaniem besloten in de gemeenteraad, dankzij het voorstel ‘Minder regels, meer zorg’ van D66. Met dit initiatief hoopt raadslid Meltem Kaya overtollige administratie en regels terug te kunnen brengen, om zorgverleners zo meer tijd te geven voor het daadwerkelijk verlenen van zorg. Uit overleg met professionals en cliënten moet blijken welke regels geschrapt of aangepast kunnen worden, aldus Kaya in Ritme van de Stad.


More Berichten for Show:

Comments are closed.