Metropoolregio Amsterdam doet ’t beter dan landelijk

De basis van de groei in de Nederlandse economie en die van de Metropoolregio Amsterdam is versmald. De groothandel is dankzij het lucht- en zeehavencomplex de sector die de groei in stand houdt. Consumenten houden de hand op de knip; hetzelfde geldt voor de inkopen van de financiële sector aan allerlei toeleverende diensten. Tevens is gebleken dat de productiviteitsgroei achterblijft en Chinese investeerders liever voor Duitsland kiezen. Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit de Economische Verkenningen van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2012 – een publicatie die de economische positie van deze regio schetst.

Leave a Reply