Miljoenensubsidie voor UvA

Jet Bussemakers, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 22,7 miljoen euro toegekend aan de UvA voor een onderzoek over grootschalige netwerken. Deze netwerken berekenen bijvoorbeeld schoolroosters en dienstregelingen, of het optimaal kunnen routeren van bestelwagens langs afleveradressen. Ze bepalen de beste locaties voor fabrieken en distributiepunten, of voorspellen de driedimensionale structuur van proteïnen. Dergelijke netwerken zijn vaak niet (goed genoeg) berekend op onverwachte situaties. In het project ‘Networks’, onder leiding van UvA-hoogleraar Michel Mandjes, staan deze grootschalige netwerken – zoals digitale netwerken, maar ook verkeers-, vervoers- en energienetwerken – centraal. Mandjes leidt het consortium van vier verschillende samenwerkende instellingen; de UvA is penvoerder van het project.

 

 

Leave a Reply