Minder bouw van woningen

In 2011 werden in Amsterdam 2.939 woningen gebouwd. Dit zijn er veel meer dan in de periode 2000 tot 2004, maar minder dan in de periode 2006 tot 2010, toen elk jaar meer dan 4.000 woningen werden gebouwd. Dat staat in Amsterdam in cijfers, het statistisch jaarboek van de gemeente Amsterdam dat donderdag verscheen. Als gevolg van de economische crisis zullen ook de eerstkomende jaren relatief weinig woningen worden gebouwd. In de periode 2009-2011 nam de bevolking met 34.000 inwoners toe, terwijl er slechts 6.600 woningen bijkwamen. Er is minder leegstand, meer inwoning en een toename van de gemiddelde huishoudensgrootte.

Leave a Reply