Misbruik belastinggeld in Amsterdam West

Vorige week constateerde de VVD in West dat er structureel wordt gefraudeerd met gemeentegelden bestemd voor bewonersinitiatieven. Zo is er onder andere betaald voor een kinderreisje naar Duinrell waar meer volwassenen dan kinderen bij waren, is er rondom Pasen een eierzoekactie” georganiseerd alleen voor Turkse kinderen en is een gebeurtenis met de mysterieuze naam ‘Een gesprek met de hemel’ gefinancierd.
Het lijkt erop dat leden van het Buurtplatform gelden aan eigen projecten hebben toegekend zonder brede toestemming of overleg. Doordat er van veel projecten geen verslag bestaat is het voor de belastingbetaler niet meer terug te vinden waar het geld aan is besteed. In totaal gaat dit om een bedrag van bijna € 200.000.

Kartinie Martowirono, VVD raadslid en raadsvoorzitter Amsterdam West, vertelde ons meer over deze misstanden.

 

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?