MUG 25 jaar oud

Het gratis maandblad MUG bestaat sinds oktober 1988. Dit 25-jarig jublileum gaf aanleiding tot een restyling en een klein feestje. De transformatie van krant tot magazine heeft langzamerhand zijn beslag gekregen. De jubileum-uitgave van oktober toont inclusief de glossy cover de vernieuwde opmaak.
Het feestje vond gisteren plaats in het NRC-gebouw. Daar werd het nieuwe nummer officieel uitgereikt aan wethouder Freek Ossel. Bij de presentatie gaf hoofdredacteur Joop Lahaise aan dat het magazine is veranderd van een activistisch, radicaal krantje naar een zakelijk, kritisch blad voor de smalle beurs. Tal van tips en een katern waarin banen centraal staan maken deel van de inhoud uit. Als cadeautje aan de jarige zegde Ossel een lezersonderzoek toe.

In het paneldebat dat daarna volgde zagen de deelnemers een belangrijke rol voor het blad. De doelgroep is moeilijk te bereiken, heeft voor een aanzienlijk deel geen computer, maar heeft recht op informatie. Als lastige opgave constateerden de paneldeelnemers de diversiteit van de lezers. Iedereen kan tegenwoordig van de ene op de andere dag ontslagen worden en op termijn in armoede belanden.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?