MUG magazine voor een door uitkeringsgerechtigden bestaat 25 jaar

Als Joop Lahaise, hoofdredacteur van Mug Magazine, terugkijkt is het maandblad voor en door minima in Amsterdam waar 1 op de 5 mensen een uitkering hebben of moeten leven van een loon op bijstandsniveau.
Amsterdam is de enige enige stad in de Randstad waar MUG overeind is gebleven: in Den Haag waar het initiatief genomen is en in de stad Rotterdam is het geen lang leven beschoren geweest. Het maandblad heeft zich jarenlang kunnen bedruipen met subsidiegelden en advertentie opbrengsten in samenwerking met het DWI onder meer. Daar bovenop was met de gemeente een deal gemaakt om de redactie te laten bestieren door gesubsidieerde arbeidskrachten. Nu binnenkort MUG Magazine het personeel zelf zal moeten bekostigen zal er voor deze mensen geen plaats meer zijn. De kweekvijverfunctie blijft weliswaar behouden maar dan zonder begeleiding.

De focus van het blad is veranderd: was het blad eerst gemaakt door en voor mensen die werkloosheid niet als iets onwenselijks zagen, is het nu zaak mensen juist aan het werk te krijgen aldus de hoofdredacteur tegenover de Volkskrant van vrijdag 25 oktober. Dit doel wordt bereikt. Zo zijn mensen over hun drempelvrees geholpen om naar de voedselbank te gaan, hebben lezers hun schulden weten te saneren en zijn mensen aan een baan geholpen.

MUG magazine heeft voortaan een glimmende cover. Voorheen was het drukpapier. Met deze restyling hoopt MUG de interesse te wekken van bedrijven.

Paradoxaal genoeg is MUG populairder dan ooit, en dit is te danken aan de crisis. Joop Lahaise licht toe dat het magazine een oplage heeft van 34 000. Het blad is gratis te krijgen in openbare ruimten: 500 in totaal, in Amsterdam en omstreken.

Zie ook: MUG 25 jaar oud.

Leave a Reply