Litjens: “Naarmate het drukker wordt, wordt het veiliger”

Er gaat 33 miljoen geïnvesteerd worden in de verkeersveiligheid van Amsterdam. Zogenaamde black spots gaan aangepakt worden en er wordt ingezet op preventie. Vooral fietsers behoren tot de kwetsbare groepen in het verkeer. Ritme van de Stad sprak met Wethouder verkeer en vervoer, Pieter Litjens.


More Berichten for Show:

Comments are closed.