Natuureiland hoort nu bij Oost

Het Natuureiland in het IJmeer, voor de kust van IJburg, is officieel overgedragen aan Stadsdeel oost. Met de aanleg van het eiland, de Zuidelijke IJmeerkust en de Polder IJdoorn zijn drie belangrijke natuurprojecten rondom IJburg afgerond. Het Natuureiland is een belangrijke broed- en rustplaats voor vogels als plevieren, sternen en meeuwen. In 2009 werd de strekdam, die vanaf Zeeburgereiland het IJmeer inloopt, doorbroken om de bereikbaarheid van IJburg over water te verbeteren.

Leave a Reply