Net op tijd voor de wedstrijd is het nieuwe college geïnstalleerd

Burgemeester Eberhard van der Laan opende de raadsvergadering met een oproep om vooral niet teveel te interrumperen. Ook hij wilde voetbal kijken. De vergadering begon met het aftreden en bedanken van de wethouders Maarten van Poelgeest, Eric van der Burg, Freek Ossel en Andrée van Es, die veel applaus ten deel viel. De reacties op het akkoord van Jan Patternotte (D66), Eriic van der Burg (VVD) en Laurens Ivens (SP) waren redelijk mild.

De eerste vrouwelijke oppositieleider, Marjolein Moorman (PvdA), mistte de concrete doelstellingen voor de besteding van de extra miljoenen voor onderwijs en begreep niet dat de SP akkoord had kunnen gaan met de eeuwige afkoop van de erfpacht en de 20% reductie van het aantal sociale huurwoningen. Toch was zij redelijk mild. Rutger Groot Wassink (Groen Links) stelde dat eeuwig afgekochte erfpacht gewoon dus toch koop is en dat de inhaalslag op duurzaamheid eigenlijk een verkapte bezuiniging is. Hij miste een paragraaf over discriminatiebestrijding en acht de financiële onderbouwing van het akkoord boterzacht. De twee gezichten van het college vergeleek hij met Jekyll en Hyde. Johnas van Lammeren (PvdD) kon bijna niet geloven dat zijn amendement over dierenwelzijn bijna geheel werd overgenomen door het college. Marijke Shahsavari (CDA) zette grote vraagtekens bij de herinvoering van Melkertbanen, nu onder de titel perspectiefbanen, en merkte op dat Ivens, die zich tegen de benoeming van een zevende wethouder in het vorige college had verzet, nu zelf de achtste wethouder was. Mevrouw van Soest (OP) pleitte voor de het aanwijzen van een wethouder voor ouderenzaken en zag haar amendementen daarvoor aangenomen.

Al met al was de sfeer goed te noemen. Zes van de acht nieuwe wethouders, Kajsa Ollongren (EZ), Udo Kock (Financiën), Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte, Klimaat), allen van D66, Arjen Vliegenthart (Werk en Inkomen) en Laurens Ivens (Bouwen en Wonen), beide SP en Eric van der Burg (Zorg, RO, Grondzaken en inderdaad Ouderen, VVD) werden unaniem gekozen. Alleen Simone Kukenheim (Onderwijs, D66) en Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer, VVD) kregen tegenstemmen. Na de zeven beloftes en één eed kon de voetbalwedstrijd beginnen. 

Comments are closed.