Niet meer drinken bij Westlandgracht

Om overlast tegen te gaan stelt stadsdeel Zuid een alcoholverbod in voor de Westlandgracht. Buurtbewoners zeggen dat de grootste overlast al voorbij is en vrezen dat zij van hun picknick aan het water zullen worden beroofd. De Westlandgracht ligt op de grens van Nieuw-West en Zuid. Tot op heden gold alleen aan de kant van Nieuw-West een alcoholverbod, waardoor de overlast zich naar de overkant verplaatste. Zuid heeft daarom besloten de Westlandgracht tussen de Heemstedestraat en de hoek Vlaardingenlaan-Aalsmeerplein als alcoholvrije zone aan te wijzen. Het is er niet langer toegestaan alcohol te drinken of aangebroken blikjes of flesjes bij je te hebben. Rond de Westlandgracht is volgens de stadsdelen al enige tijd sprake van overlast van (verslaafde) bedelaars en dak- en thuislozen. In de buurt zijn diverse organisaties voor deze groepen, waardoor het gebied ‘hardnekkige problemen met alcohol- en drugsoverlast’ kent, aldus Zuid.

Leave a Reply