Niet-westers? Meer overlevingskansen

Niet-westerse dialysepatienten in Europa hebben een grotere overlevingskans dan hun Westerse lotgenoten. De kans op overlijden is bij Westerse dialysepatienten tot 4 keer hoger dan die van niet-westerse dialysepatiënten, afhankelijk van de specifieke etnische groepen waarnaar wordt gekeken. Dit blijkt uit onderzoek van Tessa van den Beukel, promovendus bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en VUmc in Amsterdam.

Van den Beukel deed onderzoek in Nederland, Engeland en Denemarken en gebruikte gegevens van ruim 46.000 dialysepatiënten. De gevonden verschillen in overlijdensrisico kunnen slechts deels worden verklaard door de jongere leeftijd waarop niet-westerse patiënten starten met dialyseren. Medische factoren als ziektegeschiedenis, mate van ziek zijn en het wel of niet ondergaan van een niertransplantatie, lijken de verschillen niet te verklaren.

Mogelijk spelen omgevingsfactoren, zoals leeftijd en religie, een rol bij het verschil in overleving. Van den Beukel: ‘Uit het onderzoek blijkt dat het overlevingsvoordeel van immigranten kleiner wordt naar mate zij langer in het gastland wonen, vóórdat zij starten met dialyseren.’ Ook factoren gerelateerd aan het migratieproces, botstofwisseling en het traject voorafgaand aan de dialysebehandeling spelen mogelijk een rol.
Van den Beukel : ‘Als we kunnen ontrafelen waarom niet-westerse patiënten een grotere overlevingskans hebben, kunnen we hopelijk de behandeling voor álle dialysepatiënten verbeteren.’ Hiervoor is extra onderzoek nodig. Momenteel is Van den Beukel werkzaam als arts in opleiding tot internist. Daarnaast houdt zij zich verder bezig met onderzoek naar dialysepatiënten.

Leave a Reply