Nieuw samenwerkingsakkoord huren belooft veel goeds

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de Gemeente Amsterdam, de woningbouwcorporaties van Amsterdam en de Huurdervereniging Amsterdam. Het doel is om de stad toegangkelijk te houden voor alle inkomens en om sociale huurwoningen te verduurzamen. Het verdrag moet nog wel goedgekeurd worden door de achterban van de drie partijen. AmsterdamFM sprak met Winnie Terra, voorzitter van Huurdervereniging Amsterdam.


More Berichten for Show:

Comments are closed.