Nieuw-West gaat ervoor

Stadsdeel Nieuw-West is bezig de informatiepositie sterk te verbeteren door veiligheidsinformatie structureel te verzamelen en in kaart te brengen. Vanuit diverse databronnen van de eigen organisatie en van ketenpartners wordt informatie ingewonnen en geanalyseerd op een hoog frequentieniveau.
Zo wordt het voor het stadsdeel mogelijk proactief om te gaan met actuele cijfers op het gebied van bijvoorbeeld parkeerovertredingen, overvallen, werkgelegenheid of jongerenoverlast. Normaal zijn veiligheidscijfers niet snel te krijgen of komen ze pas terug in rapportages van een half jaar later.

Leave a Reply