Nieuwbouw steeds minder populair

De verkoop van Amsterdamse nieuwbouwwoningen is in 2011 gedaald met 31 procent. Van de 1937 woningen die werden aangeboden zijn er 942 verkocht.  “De verkoop is daarmee na een licht herstel in 2010 weer teruggevallen en blijft historisch laag,” aldus het W-team van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) in zijn Aanbod- en Afzetanalyse 2011.

De grootste terugval zit in 2011 buiten de ring: bij appartementen in de prijsklasse van 200 tot 250 duizend euro en eensgezinswoningen in de prijsklasse 250 tot 300 duizend euro. Uit de grote terugval van deze categorieën woningen blijkt volgens het OGA dat het omzetten van duur naar wat lagere segmenten geen oplossing is.

Net als voorgaande jaren was er veel nieuwbouwaanbod in stadsdeel Nieuw-West. Daarbij ging het vooral om woningen die al in 2010 te koop (of te huur) stonden. In Oost, Noord en – in mindere mate – West kwam veel nieuw aanbod op de markt.

Leave a Reply