Nieuwe bond voor uitkeringsgerechtigden

Gister – op de dag van de Arbeid – is de Algemene Bond Voor Uitkeringsgerechtigden een feit. De landelijk opererende bond komt op voor de belangen van mensen die noodgedwongen een beroep doen op overheidssteun en voor burgers met een krappe beurs. De bond eist volwaardige banen. De wijze waarop mensen zonder inkomen worden gestigmatiseerd, gediscrimineerd en geridiculiseerd door politici, ambtenaren en de werkgevende elite, vindt de organisatie onacceptabel en onbeschoft.
Voor komende jaar is het 10-punten programma opgesteld waarmee de bond de positie van haar achterban concreet zal verbeteren.

Leave a Reply