“Nieuwe dakloze op kamers bij eenzame Amsterdammers”

Nieuwe daklozen die op kamers gaan bij eenzame Amsterdammers. Hulporganisatie de Regenboog werkt al een jaar aan het plan. Nieuwe daklozen zijn vaak hoogopgeleid en op straat beland na faillisement of scheiding. Daardoor passen ze niet in de reguliere opvang, tussen mensen met psychiatrische- of verslavingsproblemen. Tegelijkertijd is er een grote groep Amsterdammers die wel wat ruimte over heeft en ook wel wat gezelschap kan gebruiken. Woningcorporaties en de gemeente zijn enthousiast over het plan.
Volgens de Regenboog melden zich jaarlijks zo’n 150 hoger opgeleide daklozen bij de opvang. Het gaat meestal om mannen van middelbare leeftijd. Een groep van deze daklozen werkt al aan een eigen plan voor opvangcentra. Ze hebben hun oog laten vallen op verzorgingshuis Sint Jacob dat volgend jaar leeg komt te staan.

Comments are closed.