Nieuwe functie voor 80.000 leegstaande kantoren

De gemeente Amsterdam slaagt erin om 80.000 vierkante meter aan leegstaande kantoren een nieuwe functie te geven. Het gaat hier om nieuwe functies als woningen, hotels, appartementen en zorgvoorzieningen.
De doelstelling voor de huidige collegeperiode om 200.000 vierkante meter kantoor te transformeren, is ruimschoots gehaald. Dit blijkt uit de laatste Voortgangsrapportage Aanpak Leegstand Kantoren.

AmsterdamFM sprak hierover met Paul Oudeman, kantorenloods van de gemeente Amsterdam.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?