Nieuwe hoogleraar Vroegmoderne geschiedenis

Geert Janssen (1977) is benoemd tot hoogleraar Vroegmoderne geschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Janssen is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw. Hij publiceert over politieke en religieuze cultuur en over de geschiedenis van migratie. Op dit moment rondt Janssen een boek af over vluchtelingen en religieuze radicalisering tijdens de Nederlandse Opstand (The Dutch Revolt and Catholic Exile in Reformation Europe).

foto: Jeroen Oerlemans

Tags:

Leave a Reply