Nieuwe jeugdwet discrimineert

Er is weer ophef over de nieuwe Jeugdwet die er voor zorgt dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. De nieuwe Jeugdwet van het kabinet discrimineert en werkt een ongelijke behandeling van kinderen in de hand. Defence for Children, de internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen, waarschuwt het kabinet zo is te lezen in Het Parool.

Volgens Defence for Children worden kinderen zonder verblijfsvergunning in Nederland uitgesloten van zorg en werkt de wet bovendien een ongelijke behandeling in de hand van bijvoorbeeld kinderen met een psychische stoornis.

De wet kan volgens de organisatie verder tot gevolg hebben ‘dat een kind in de ene gemeente anders wordt behandeld dan een kind in de andere gemeente, terwijl zij in dezelfde situatie verkeren’. Volgens Defence for Children is de Jeugdwet ‘onvoldoende in lijn met het VN-kinderrechtenverdrag’.

Eerder uitten ook andere organisaties al kritiek op het wetsvoorstel dat de staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) begin juli indienden bij de Tweede Kamer en dat regelt dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Zo stelde Actal, het college dat kabinet en parlement adviseert over regeldruk, dat de wet leidt tot meer in plaats van minder bureaucratie in de jeugdzorg.

Uit een onderzoek van Abvakabo bleek dat veel hulpverleners bang zijn dat de kwaliteit van de jeugdzorg de komende jaren achteruitgaat, als de taken overgaan van het Rijk naar de provincies.

Donderdag hoort de Tweede Kamer een aantal maatschappelijke organisaties en wethouders over het wetsvoorstel, dat op een later later moment in de Kamer behandeld zal worden.

Leave a Reply