Nieuwe Klachtenwijzer Wmo, Zorg en Welzijn

Afgelopen dinsdag heeft de gemeente Amsterdam de nieuwe Klachtenwijzer Wmo, Zorg en Welzijn in gebruik genomen. De Klachtenwijzer is in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam en de gemeentelijke Ombudsman tot stand gekomen. Ons Meldpunt staat ook op de Klachtenwijzer vermeld, zodat mensen met hun klachten bij ons terecht kunnen. De nieuwe Klachtenwijzer maakt onderdeel uit van de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.

De Klachtenwijzer is bedoeld voor mensen die een zorgvoorzieningen voor zichzelf aanvragen en daar problemen bij ondervinden. Soms is er bij de levering van een hulpmiddel iets verkeerd gegaan. Het kan ook zijn dat een cliënt niet op de afgesproken tijd is opgehaald door een vervoerder van Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV). Ook medewerkers van een zorginstelling of mantelzorgers kunnen een klacht hebben over geleverde zorg in een instelling. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat er te weinig tijd is voor bewoners. Met de Klachtenwijzer is het voor cliënten en doorverwijzers duidelijk waar ze een klacht over Wmo, Zorg en Welzijn kunnen melden.

 

 

Leave a Reply