Nieuwe maatregelen misstanden prostitutie

De gemeente voert met ingang van 1 januari 2013 een aantal nieuwe maatregelen in om misstanden binnen de prostitutie tegen te gaan. Zo moeten alle prostituees zich met ingang van die datum laten registreren, komt er een taaltoets om hun zelfstandigheid te bepalen en wordt er een verbod op het draaien van dubbele diensten ingesteld. Dit staat in de Prostitutienota die gisteren door burgemeester Eberhard van der Laan en wethouder Lodewijk Asscher werd gepresenteerd. Het is de bedoeling dat er bij signalen van gedwongen prostitutie en mensenhandel sneller wordt opgetreden, ook in internationaal verband.

Leave a Reply