Nieuwe raadsleden wijzer door straatwijzen

Straatwijzen zijn dak- of thuisloze Amsterdammers die de leden van de net geïnstalleerde gemeenteraad Straatwijzer gaan maken. Straatwijzen weten wat er speelt op straat. Hun persoonlijke verhalen zeggen zo veel meer dan statistieken, rapportages en beleidsplannen. De Straatwijzen zullen in een- of tweetallen een aantal gemeenteraadsleden ’adopteren’. Zij willen de leden van de gemeenteraad langere tijd informeren over het leven op straat en hen de vragen voorleggen die zij hierover hebben.

 

Dak- en thuisloze Amsterdammers zijn een vaak vergeten en achtergestelde groep. Sommigen voelen zich voortdurend opgejaagd door de politie. Deze mensen voelen zich soms buitengesloten. Ze hebben te maken met een bijna ondoordringbaar stelsel van regeltjes en ze lopen op tegen lange wachtlijsten voor huisvesting en hulp.

 

In Ritme van de Stad spraken wij met Straatpastor Luc Tanja

 

 

Comments are closed.