Nieuwe stadsdelen in Amsterdam

De stadsdelen van Amsterdam, en de deelgemeenten van Rotterdam, vallen na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart uiteen. Daarvoor in de plaats komen bestuurscommissies in Amsterdam, en gebiedscommissies in Rotterdam. Deze nieuwe bestuursvormen moeten tot een betere gemeentelijke organisatie leiden. De stadsbesturen willen op deze manier dichter bij de burger zitten. De stadsdeelkantoren blijven voorlopig open voor de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen.

Comments are closed.