Nieuwe taxiregels beginnen te werken

De nieuwe taxiregels die vorig jaar werden ingesteld, blijken effectief. Steeds minder chauffeurs weigeren ritten: werd er in 2012 nog 42 procent van de ritten geweigerd, nu is dat al teruggelopen naar 16 procent. Het aantal foutloze ritten steeg van 9 naar 28 procent.
Chauffeurs moeten in het bezit zijn van een taxipas en aangesloten zijn bij een zogenaamde TTO, een Toegelaten Taxi Organisatie. Sinds de invoering is het aantal geregistreerde chauffeurs flink gedaald, van 4000 naar 3250.
Het imago is alleen nog niet verbeterd: Amsterdamse taxichauffeurs staan nog steeds bekend om hun wilde rijgedrag en hun weinig servicegerichte bejegening van de passagiers.

Comments are closed.