Nijkamp: ‘onvoorstelbare hoeveelheid smaad volkomen onterecht;

Professor ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit Peter Nijkamp heeft zich gisteren in een reactie verweerd op de eerdere berichtgeving over het mogelijk door hem gepleegde plagiaat. Via de website van het universiteitsblad Advalvas van de VU gaat Nijkamp gaat hiermee voor de eerste keer in op de beschuldigingen.

Hergebruik van eigen teksten bij de opbouw van een artikel noemt Nijkamp een “volstrekt legitieme zaak”. Nijkamp spreekt zelf dan ook liever van ‘zelf-citatie’ in plaats van ‘zelfplagiaat’: “Het eigendom van deze teksten berust immers bij de auteurs die deze teksten hebben vervaardigd en die vrijelijk over hun intellectuele geestesproducten mogen beschikken”.

Begin januari meldde de Volkskrant dat de plagiaatzaak rond Nijkamp maandenlang bewust werd verzwegen. Het plagiaat zou gepleegd zijn in het door Nijkamp begeleide proefschrift van econome Karima Kourtit. Beiden geven aan te hebben gehandeld volgens de gebruiken die binnen de internationale wetenschappelijke wereld gangbaar zijn. De Commissie Drenth concludeert anders: volgens hen vallen de zelf-citaties zonder duidelijke verwijzing onder de definitie ‘plagiaat’.

Een onderzoekscommissie van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt op dit moment alle wetenschappelijke publicaties van Nijkamp. Rector Magnificus van der Duyn Schouten gelooft niet dat Nijkamp kwade bedoelingen had en vermoedt “een hoge mate van slordigheid”.

Leave a Reply