NL: 40% minder uitstoot broeikassen in 2030

Nederland vindt dat Europa de komende jaren de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht flink moet terugdringen. Het wil dat Brussel mikt op een doel van 40 procent minder uitstoot van CO2 in 2030 ten opzichte van 1990. Nederland pleit samen met Groot-Brittannië, Denemarken, Spanje en Frankrijk voor de 40 procent om zo op koers te blijven voor het uiteindelijke doel: 80-95 procent reductie in 2050. Het doel voor 2020 was 20 procent ten opzichte van 1990, dus het gaat om een flinke stijging. Het doel van de Verenigde Naties is om de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen. Om dat te bereiken, moet minder CO2 worden uitgestoten. Jaarlijks wordt er op klimaattoppen onderhandeld om tot ambitieuze afspraken te komen, maar dat leidt meestal niet tot een doorbraak. Daarom stellen landen of regio’s elk hun eigen doelen op.

Leave a Reply