Nog maar drie draaiorgels zijn er te horen in Amsterdam

Wie aan draaiorgels denkt, denkt aan Amsterdam. In bekende Jordaanliedjes werden en worden ze bezongen. Wie kent niet de naam Perlee, bekend als enige echte orgelbouwer in Nederland. Nog niet eens zo erg lang geleden waren er nog 37 draaiorgels actief, maar de slijtage sloeg toe en nu zijn er nog maar 3. Een daarvan wordt bespeeld door Ruud Brienen. Hij heeft de Kalverstraat als werkterrein en dat is maar goed ook, want deze winkelstraat werd jaren en jaren opgevrolijkt door orgelmuziek.

Kennen kinderen nog woorden als pierement en mansbakje? Wie herinnert zich nog het met de hand draaien aan het wiel?

Om te voorkomen dat dit Amsterdamse cultuurgoed verloren gaat, is de Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam opgericht met als voorzitter Anne Lize van der Stoel. Sinds 2004 wordt in het tweede weekeinde van september het draaiorgelfestival in het centrum georganiseerd.

Leave a Reply